Słowa wdzięczności.

gala_065Piąta edycja Wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Vratislavia Sacra” już za nami. Po raz kolejny dzięki pomocy wielu osób i współpracy z instytucjami oraz wolontariuszami, nasze przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.  
Zarząd Stowarzyszenia Kameralny Chór Męski „Cantilena” chciałby tą drogą złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przysłużyły się do tego, że Festiwal odbył się na profesjonalnym poziomie. Nie byłoby tego Festiwalu, gdyby nie pomoc wielu instytucji, a przede wszystkim gdyby tak wiele osób nie ofiarowało swojej bezinteresownej pracy.


Zapewniając o wdzięczności i pamięci, w szczególności dziękujemy:

Ks. Arcybiskupowi Józefowi Kupnemu

Instytucji Kultury ESK 2016, w osobach:
Pani Agnieszce Franków-Żelazny – Kuratorowi ds. Muzyki
Panu Jarosławowi Irzykowi

Wrocławskiemu Oddziałowi „Gościa Niedzielnego”, w osobie Pana Karola Białkowskiego – kierownika oddziału
Redakcji „Radia Rodzina”, w osobie ks. Cezarego Chwilczyńskiego – Dyrektora Radia

Zarządowi Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego
Pani Marii Zawartko – Prezes Towarzystwa
Rencie Piecyk

Parafii pw NMP Królowej Pokoju w osobie Proboszcza o. Jerzego Dietricha

Parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w osobie Proboszcz ks. Zbigniewa Orda

Parafii pw. Opieki św. Józefa w osobach:
Proboszcza o.Krzysztofa Wesołowskiego OCD
Duszpasterza akademickiego o. Krzysztofa Piskorza
Pani Marzenie Mazur-Mirek – Prezesa Stowarzyszenia „Walka Duchowa”

Parafii pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu w osobie Proboszcza ks. Janusza Prejznera

Panu Jarosławowi Nowakowi- za obsługę foto
Pani Aldonie Olechno Dyrektorowi SP nr 28
Panu Janowi Śliwie

Pani Annie Okurowskiej i wolontariuszom z Zespołu Szkół nr 3 „Daj siebie innym” :
Aleksandrze Telesiewicz
Natalii Włoszczyńskiej
Katarzynie Flam
Mateuszowi Małkowskiemu
Aleksandrze Maciejewskiej
Kami Grzesiek
Adrianowi Kolos
Przemysławowi Patyk
Hubertowi Wach
Bartłomiejowi Gnap
Rafałowi Kuneckiemu

Członkom Kameralnego Chóru Męskiego CANTILENA- a szczególnie Łukaszowi Betlewiczowi, Andrzejowi Kijewskiemu,Wiktorowi Nawratilowi, oraz Jerzemu Słociakowi za organizację Biura Festiwalowego.

Zarząd Stowarzyszenia Kameralny Chór Męski „Cantilena”