Srebrny dyplom w Bydgoszczy

Kolejny sukces!

Na odbywającym się w dniach 20-21 marca 2015 r, VII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy Cantilena zajęła II  miejsce w kategorii chórów jednorodnych.
W konkursie udział wzięło 26 chórów, 3 zespoły wokalne oraz schola gregoriańska.